Disclaimer

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
- de eigenaar: Autoservice Cor Duiveman;
- gebruik(en): het vergaren van informatie over Autoservice Cor Duiveman en de getoonde auto's en occassions;
- u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
- de content: alle in de website aanwezige inhoud.

Deze disclaimer is van toepassing op de gehele website die u thans bezoekt. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Meer informatie
Indien u nog vragen of twijfels hebt, kunt u contact met ons opnemen. Cor Duiveman behoudt zich alle rechten voor.

Contact opnemen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens